Dla kogo są bajkowe listy personalizowane?

Dla Ciebie, Twojego dziecka i całej Waszej rodziny. Listy dedykowane są dzieciom w każdym wieku. To potężne narzędzie wspierające komunikację. Dzięki listom dajesz dziecku przestrzeń do wyrażania siebie i pokazujesz mu, jakie jest ważne. Jeśli chcesz, żeby Twoje dziecko umiało budować trwałe i ciepłe relacje, rozwijało empatię i rozumiało intencje drugiej osoby, to jesteś
w odpowiednim miejscu. Pisanie listów ułatwi Wam spokojną analizę emocji. Spojrzenie na różne sytuacje z dystansu, będzie też okazją do podjęcia wielu ważnych tematów. Masz przed sobą wszechstronne narzędzie do rozwoju.
Dzięki listom, poprzez zabawę, możesz pielęgnować bliską więź.

O czym są bajkowe listy personalizowane?

W listach bohaterowie opowiadają o swoich barwnych przygodach. Autorem listów są Tinka
i Florek.
To miniaturowe rodzeństwo, które podróżuje po Polsce, odwiedzając różne ciekawe miejsca. W listach opisują swoje przygody i tajemnicze misje, ale także, z życia wzięte, codzienne sytuacje. Bohaterowie opowiadają o przeżyciach, emocjach, uczuciach i o tym, jak sobie z nimi radzą. Listy pisane są językiem osobistym, z szacunkiem do małego odbiorcy i w duchu porozumienia bez przemocy, a ich teksty konsultowane są z psychologiem.

Świat Przeskakiwaczy

Nasi bajkowi bohaterowie

Tinka

Florek
Jakie wartości otrzymasz?

 • Narzędzie do wzmocnienia i wsparcia komunikacji z dzieckiem.
 • Głębsze poznanie dziecka i jego potrzeb.
 • Wartościowy sposób na spędzanie czasu z dzieckiem.
 • Pogłębienie relacji i lepszy kontakt z dzieckiem.
 • Sposób na przemycenie tematów wychowawczych.
 • Naukę lepszego słuchania swojego dziecka i odpowiadania na jego potrzeby.
 • Inspirację do wspólnych aktywności, spacerów i wycieczek.
 • Sposób na omówienie trudnych tematów na przykładzie naszych bohaterów.
 • Piękną pamiątkę z lat dziecięcych.

  

Wartości dla Twojego dziecka?

 • Dążenie do równowagi pomiędzy światem cyfrowym a rzeczywistym.
 • Podarowanie bezpiecznej przestrzeni do poznawania i wyrażania siebie.
 • Wzmacnianie więzi z rodziną.
 • Poczucie wyjątkowości.
 • Poznawanie ciekawych miejsc w Polsce.
 • Zrozumienie swoich emocji i zachowań, zauważenie różnych myśli.
 • Uspokojenie, rozładowywanie napięć, autoregeneracja.
 • Wchodzenie w nowe sytuacje, uczenie się otwartości na świat.
 • Umiejętność formułowania i wyrażania myśli.
 • Rozwijanie małej motoryki, kształtowanie estetyki, zachęcanie do prac plastycznych.
 • Poznanie czym jest prawdziwy list i doskonalenie sztuki pisania.