Jagodowy Stempel na Wydziale Pedagogiki

Jagodowy Stempel Pedagogika US

Jagodowe Listy - ciekawa pomoc edukacyjna

Studia pedagogiczne na kierunkach nauczycielskich to czas poszerzania wiedzy teoretycznej, nabywania i rozwijania umiejętności kluczowych dla pracy w szkole, a także gromadzenia pomysłów i inspiracji niezbędnych do kreowania świata edukacyjnego przyszłych uczniów. Od kilkunastu lat mam przyjemność współpracować ze studentami pedagogiki na specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Jagodowy Stempel list do studentów

Poszukiwanie i testowanie ciekawych rozwiązań metodycznych to moja pedagogiczna pasja. Chętnie dzielę się swoimi odkryciami z moimi studentami. Sprawdzam ich reakcje na innowacje, gromadzę opinie, refleksje, motywuję do dyskusji, argumentowania i krytycznego myślenia. Tak było i tym razem. W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 w mury Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zawitał „Jagodowy Stempel”.

Ciekawa pomoc edukacyjna - listy od Jagodowy Stempel

 

Już we wrześniu 2022r., przygotowując się do zajęć z modułu „Metodyka kształcenia zintegrowanego”, natrafiłam na stronę www.jagodowystempel.pl/  Zaciekawiły mnie ręcznie zdobione listy i kolorowe koperty, więc postanowiłam zgłębić temat. Okazało się, że listowna przygoda kierowana jest zarówno do rodzin z dziećmi, jak i całych klas w szkole. Uznałam to za rozwiązanie godne uwagi. N.Y. Harari, w swojej książce pt. „21 lekcji na XXI wiek”, wśród czterech wyeksponowanych kompetencji, niezbędnych do funkcjonowania w czasach, w których jedyną stałą jest zmiana, wymienia komunikację. Oczywiście, zdolności w tym obszarze możemy rozwijać na różne sposoby, jednak jakże ekscytującą opcją jest powrót do, nieco odsuniętej współcześnie na dalszy plan, komunikacji listownej.

Szeroka oferta listów Jagodowy Stempel na różne tematy i okazje

Zachęciły mnie pozytywne opinie, które zostały opublikowane na stronie projektu, opisy szerokiej gamy opcji listownej przygody do wyboru (miesięczna subskrypcja, listy urodzinowe, świąteczne, mikołajkowe, o emocjach i uczuciach, na powitanie w nowym roku szkolnym, na zakończenie roku szkolnego, innowacja pedagogiczna – Polska w listach zaczarowana), ale przede wszystkim sama idea prowadzenia korespondencji z małymi, listownymi przyjaciółmi, którzy z każdym listem odsłaniają przed czytelnikiem kawałek swojego magicznego świata i zapraszają do wspólnej zabawy. Do listu osoba zamawiająca (np. nauczyciel) może dodać własne post scriptum ze spersonalizowaną informacją dla odbiorcy korespondencji (np. dla swojej klasy). 

Listy do dzieci - Jagodowy Stempel

To uczucie, kiedy odbieram list zaadresowany do mnie

Patrząc na barwne koperty i ozdobione strony listu odżyły moje wspomnienia z czasów dzieciństwa, kiedy będąc na koloniach czekałam na listy od rodziców, rozdawane w trakcie śniadania, a później prowadziłam korespondencję z poznanymi na tych wyjazdach osobami. To napięcie oczekiwania i euforia w momencie uzyskania informacji, że jest list dla mnie.

koperta zaadresowana do dziecka

Opowiedziałam o Jagodowym Stemplu na wykładzie i wpadłam na pomysł, żeby tego typu list, kierowany do uczniów na poziomie edukacji wczesnoszkolnej uczynić punktem wyjścia do egzaminu, podczas którego studentki i studenci mają wykazać się umiejętnością projektowania zintegrowanych zajęć dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Do studentek i studentów dotarła niezwykła przesyłka – list od Florka (brata Tinki), małego Przeskakiwacza wielkości kciuka. To niezwykłe doświadczenie dostać tak pięknie wykonany list (uczta dla wzroku oraz zmysłu dotyku, ponieważ część elementów zdobiących list jest wypukła). Urzeka również wartość poznawcza zawartych w nim treści, dzięki którym odbiorcy mogą się zaciekawić np. tradycjami świątecznymi w innych krajach, a tym samym poszerzyć swoje horyzonty. Naprzeciw rozwijaniu sfery społeczno-emocjonalnej dzieci wychodzi dodatkowa gra zwarta w przesyłce (uczenie się rozumienia i przestrzegania zasad gry, radzenia sobie z emocjami związanymi z przegraną bądź wygraną itp.).

Wielowymiarowa pomoc edukacyjna

Ileż umiejętności uczniów można rozwijać z zastosowaniem jagodowej, listownej przygody! Do jakich aktywności można zachęcić uczniów po przeczytaniu otrzymanego listu? Pierwsza i jak najbardziej słuszna myśl zmierza w kierunku sformułowania i wysłania odpowiedzi, do czego zachęca dołączona w pakiecie koperta zwrotna i znaczki. Ale taki list może stanowić wstęp do dalszego, rozbudowanego projektu zrealizowanego z uczniami. 

przedszkolaki z listem

List do przedszkolaków

Jeden z cytatów, odzwierciedlających moje podejście do edukacji, który towarzyszy mi na nauczycielskiej drodze brzmi: „Niektórzy ludzie patrzą na rzeczywistość taką, jaka jest, i pytają: Dlaczego? Ja śnię o rzeczywistości, jakiej jeszcze nie było, i pytam: Dlaczego nie?” (George Bernard Shaw). Listowna przygoda w wydaniu „Jagodowego Stempla” jest w pewnym sensie powrotem do przeszłości, jednak w tak świeżej i przyciągającej formie, że śmiało pytam „Dlaczego nie?” i testuję ten pomysł na starszych i młodszych odbiorcach.

dr Magdalena Christ 

doktorka nauk społecznych w zakresie pedagogiki; adiunktka w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; terapeutka w zakresie terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju

Jagodowy Stempel - piszemy listy dod zieci